FSK Freigabe Blu Ray Route 66

Wydanie FSK

FSK Freigabe

Czas pracy 25 fps: 595: 44 minuty

certyfikat dopuszczenia

WŁAŚCIWOŚCI SAMONTROLNE FSK firmy FILMWIRTSCHAFT GmbH

została zlecona przez Najwyższe Państwowe Władze Młodzieżowe przez Dobrowolną Samokontrolę FSK firmy Filmwirtschaft GmbH zgodnie z § 12
i.V.m. § 14 Testowane JuSchG.
Test spowodował, że nośnik obrazu dla grupy wiekowej test nr: 52674 (VV) wideo

„Wydany z 6 (sześć) lat”

może zostać zwolniony. Wiesbaden, 14.02.2017